Loại pin mặt trời mới có thể tạo nhiều loại hoa văn khác nhau

Wednesday, 9/7/2022, 9:15 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Pin mặt trời chất màu nhạy quang vừa có thể ứng dụng làm kính của các tòa nhà với nhiều loại hoa văn khác nhau, vừa cung cấp thêm nguồn điện và làm mát cho các tòa nhà.
VOH