Nghiên cứu giấm hồng - một sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam

Wednesday, 10/6/2021, 7:13 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - “Nghiên cứu phát triển sản phẩm giấm hồng từ nguồn nguyên liệu tại Lâm Đồng” là dự án nghiên cứu đầy tiềm năng của của nhóm sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Yersin Đà Lạt.
VOH
Nghiên cứu mặt nạ dạng gel từ thạch dừa
04:10
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Bao bì nhựa sinh học từ thạch dừa bảo vệ môi trường
05:12
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
6 năm phát triển tranh và hoa từ các loại vảy cá
05:09
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Gạch xuyên thấm nước từ xỉ thải phốt pho
05:26
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Nghiên cứu loại tinh dầu thu hút ruồi đục quả
04:48
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo