Nghiên cứu giấm hồng - một sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam

Wednesday, 10/6/2021, 7:13 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - “Nghiên cứu phát triển sản phẩm giấm hồng từ nguồn nguyên liệu tại Lâm Đồng” là dự án nghiên cứu đầy tiềm năng của của nhóm sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Yersin Đà Lạt.
VOH
Máy đo thân nhiệt, rửa tay, nhận diện khuôn mặt
06:45
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
VECA - ứng dụng giúp mua nhanh, bán gọn ve chai, phế liệu
06:15
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo