Nghiên cứu giống dừa vô tính mới cho năng suất, chất lượng cao

thứ ba, 27/08/2019, 06:54|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Các nhà khoa học Việt Nam đang tiến hành nghiên cứu giống dừa vô tính mới cho năng suất, chất lượng cao.
VOH