Nghiên cứu nhiều sản phẩm từ tế bào gốc phục vụ điều trị bệnh

Monday, 8/29/2022, 9:00 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Các sản phẩm thuốc tế bào gốc như Cartilatist, Modulatist, Skinatist, Vasculatist… đều là kết quả nghiên cứu của Viện tế bào gốc - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM).
VOH