Nhiều hoạt động kết nối kinh doanh trong Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ 2020

Tuesday, 11/24/2020, 6:00 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Ngày 24/11, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ 2020 (TECHFEST Đông Nam Bộ 2020) đã khai mạc tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
VOH
Sinh viên nghiên cứu kẹo dẻo hỗ trợ phòng đột quỵ
03:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Cây bắp – nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất giấy
04:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo