Nỗ lực sáng tạo, phát triển các sản phẩm đặc thù địa phương

Friday, 8/26/2022, 8:00 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Không chỉ hướng tới mục tiêu học để hiểu biết, nhiều sinh viên đang nỗ lực học tập với mong muốn có thể ứng dụng kiến thức của mình xây dựng và phát triển quê hương.
VOH
Mứt tần dày lá hỗ trợ điều trị ho khan
03:36
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Sản phẩm dinh dưỡng từ hạt lúa non
04:24
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Nghiên cứu mặt nạ dạng gel từ thạch dừa
04:10
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Bao bì nhựa sinh học từ thạch dừa bảo vệ môi trường
05:12
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
6 năm phát triển tranh và hoa từ các loại vảy cá
05:09
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Gạch xuyên thấm nước từ xỉ thải phốt pho
05:26
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo