Nỗ lực sáng tạo, phát triển các sản phẩm đặc thù địa phương

Friday, 8/26/2022, 8:00 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Không chỉ hướng tới mục tiêu học để hiểu biết, nhiều sinh viên đang nỗ lực học tập với mong muốn có thể ứng dụng kiến thức của mình xây dựng và phát triển quê hương.
VOH