Phân hữu cơ từ vỏ chôm chôm tái chế hiệu quả phế phẩm nông nghiệp

Thursday, 8/13/2020, 12:36 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
Dự án Java Farm – phân hữu cơ từ vỏ chôm chôm đầu tiên tại Việt Nam được ra đời.
Hà Lan - K.Huân
Sinh viên nghiên cứu kẹo dẻo hỗ trợ phòng đột quỵ
03:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Cây bắp – nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất giấy
04:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo