Phân hữu cơ từ vỏ chôm chôm tái chế hiệu quả phế phẩm nông nghiệp

Thursday, 8/13/2020, 12:36 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
Dự án Java Farm – phân hữu cơ từ vỏ chôm chôm đầu tiên tại Việt Nam được ra đời.
Hà Lan - K.Huân