Que thử phát hiện nhanh bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm

Sunday, 8/21/2022, 8:20 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Việc sử dụng que thử phát hiện nhanh bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm có thể coi là phương pháp đặc hiệu, đơn giản, cho kết quả trực quan tại thực địa trong vòng vài phút.
VOH