Sản phẩm dinh dưỡng từ hạt lúa non

Monday, 10/10/2022, 9:08 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Đây là sản phẩm dinh dưỡng được sản xuất từ hạt lúa non – do nhóm sinh viên giảng viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM nghiên cứu.
VOH