Sinh viên gọi vốn xuất sắc cho dự án “Clear Coffee - Viên nén khử mùi nhà vệ sinh”

thứ tư, 02/09/2020, 03:07|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Nhóm sinh viên Lê Thiên Trang, Lê Phạm Hoàng Tấn sử dụng bã cà phê để làm viên nén khử mùi nhà vệ sinh, nhằm giảm lượng bã cà phê thải ra môi trường.
VOH