Sinh viên gọi vốn xuất sắc cho dự án “Clear Coffee - Viên nén khử mùi nhà vệ sinh”

Wednesday, 9/2/2020, 3:07 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Nhóm sinh viên Lê Thiên Trang, Lê Phạm Hoàng Tấn sử dụng bã cà phê để làm viên nén khử mùi nhà vệ sinh, nhằm giảm lượng bã cà phê thải ra môi trường.
VOH
Sinh viên nghiên cứu kẹo dẻo hỗ trợ phòng đột quỵ
03:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Cây bắp – nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất giấy
04:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo