Thiết bị đốt lò áp lực sử dụng nhớt thải

Thursday, 9/12/2019, 11:40 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Đây là thiết bị đốt lò áp lực sử dụng nguyên liệu là nhớt thải do ông Huỳnh Tấn Kiệt sáng tạo nên.
Lan Hương - Khiêm Huân
Sinh viên nghiên cứu kẹo dẻo hỗ trợ phòng đột quỵ
03:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Cây bắp – nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất giấy
04:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo