Thú vị nhiều ứng dụng của tranh giấy trong cuộc sống

Tuesday, 5/17/2022, 12:46 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Các nghệ nhân của làng nghề Một thoáng Việt Nam dùng nguyên liệu tre, trúc, dừa… để thay thế nguyên liệu vỏ dó tạo nên loại tranh giấy vô cùng sáng tạo và nghệ thuật.
VOH
Mứt tần dày lá hỗ trợ điều trị ho khan
03:36
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Sản phẩm dinh dưỡng từ hạt lúa non
04:24
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Nghiên cứu mặt nạ dạng gel từ thạch dừa
04:10
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Bao bì nhựa sinh học từ thạch dừa bảo vệ môi trường
05:12
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
6 năm phát triển tranh và hoa từ các loại vảy cá
05:09
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Gạch xuyên thấm nước từ xỉ thải phốt pho
05:26
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo