Ứng dụng công nghệ để điều phối máy thở tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Thursday, 11/21/2019, 4:41 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Tận dụng tối đa hiệu quả hoạt động của các máy thở luôn là vấn đề trăn trở ở góc độ quản lý. Thực tế cho thấy, vì nhu cầu khá cao nên các bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu máy thở.
Nhất Hương - A.Tuấn