WHISE 2019: Nhiều giải pháp môi trường vì Thành phố thông minh

Friday, 10/18/2019, 5:41 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Hơn 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế tham dự Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2019
Thùy Linh - Khiêm Huân
Sinh viên nghiên cứu kẹo dẻo hỗ trợ phòng đột quỵ
03:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Cây bắp – nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất giấy
04:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo