WHISE 2019: Nhiều giải pháp môi trường vì Thành phố thông minh

Friday, 10/18/2019, 5:41 PM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Hơn 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế tham dự Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2019
Thùy Linh - Khiêm Huân
Cây bắp – nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất giấy
04:50
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
ATM gạo di động, có thể điều khiển bằng chân
02:46
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Sinh viên nghiên cứu loại sữa chống nắng từ kén tằm
03:20
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Điều chế thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ từ dầu neem
03:43
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo