Các nguyên nhân doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn

Friday, 3/12/2021, 10:45 AM GMT+7|  Kinh doanh
Hầu hết các doanh nghiệp BĐS gặp khó khăn. Một trong những nguyên nhân là do nhiều dự án đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, rà soát lại thủ tục pháp lý
VOH