Chủ đầu tư kém "mặn mà" nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng ra đề xuất mới

Monday, 3/15/2021, 8:58 AM GMT+7|  Kinh doanh
Chủ đầu tư kém "mặn mà" nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng ra đề xuất với 2 phương án mới. Cụ thể 2 phương án đó là gì? #VOH #TinBĐS #PhuMyHung
VOH