[LIVE] NHỮNG RỦI RO CẦN BIẾT TRƯỚC KHI "XUỐNG TIỀN" MUA NHÀ - 03/11/2020

Tuesday, 11/3/2020, 12:30 PM GMT+7|  Kinh doanh
Hỏi đáp Tài chính - Bất động sản tuần này với sự đồng hành của anh Lê Minh Hoàng - Trưởng bộ phận tư vấn tại Propzy.
VOH