[LIVESTREAM] 1001 điều cần biết khi mua nhà Bình Tân

Tuesday, 3/23/2021, 12:30 PM GMT+7|  Kinh doanh
Khách mời: Anh Biện Văn Lam - Trưởng phòng kinh doanh quận Bình Tân tại Propzy; Chị Lê Thị Thanh Thúy - Trưởng bộ phận tư vấn Pháp lý tại Propzy.
VOH