[LIVESTREAM] Bất động sản nóng lên cùng Thành phố Thủ Đức - Cơ hội nào để sở hữu nhà đất?”

Tuesday, 1/19/2021, 12:30 PM GMT+7|  Kinh doanh
Trước khi có thông tin về việc thành lập TP Thủ Đức, giá đất quanh khu vực này đã nóng lên trong khoảng 1 năm gần đây.
VOH