[Livestream] Cẩn thận mua bất động sản bằng hợp đồng ủy quyền

Tuesday, 3/16/2021, 12:30 PM GMT+7|  Kinh doanh
Khách mời: Luật sư THÂN HỒNG NHUNG - Trưởng bộ phận tư vấn Pháp lý tại Propzy
VOH