[LIVESTREAM] Gian nan chuyện thuê nhà sau Tết

Tuesday, 2/23/2021, 12:30 PM GMT+7|  Kinh doanh
(VOH) - Anh Bùi Ngọc Hưng - Trưởng phòng kinh doanh khu vực tại Propzy; Anh Lê Minh Hoàng  -  Trưởng bộ phận tư vấn Định giá tại Propzy.
VOH