[LIVESTREAM] Nhập môn hệ sinh thái khởi nghiệp - Từ ý tưởng đến thực thi

Tuesday, 5/18/2021, 10:36 AM GMT+7|  Kinh doanh
Khách mời: Chị Quỳnh Võ - Giám đốc chương trình Zone Startup Việt Nam. Chị Minh Lê - Đại diện chương trình Propzy Launch
VOH