[LIVESTREAM] VAY MUA NHÀ - CHỌN NHÀ HAY CHỌN NGÂN HÀNG TRƯỚC?

Tuesday, 5/11/2021, 12:30 PM GMT+7|  Kinh doanh
Khách mời: Anh Võ Minh Tài - Trưởng bộ phận tư vấn tài chính (mảng cho vay thế chấp) tại Propzy.
VOH