TPHCM: Đưa nhà ở bình dân quay lại thị trường bất động sản năm 2021

Monday, 3/15/2021, 9:44 AM GMT+7|  Kinh doanh
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, trong năm 2020, có tổng cộng 31 dự án đủ điều kiện huy động vốn với tổng số 16.895 căn nhà, tổng giá trị cần huy động vốn là 66.674 tỷ động.
VOH
Sinh viên Việt Nam phát triển robot in 3D bê tông
05:54
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo