Bị bóp cổ đè vào tường - làm gì?

thứ hai, 28/09/2015, 03:41|  Kỹ năng tự vệ
Xử lý khi bị bóp cổ đè vào tường - Không cần có võ, bạn vẫn thoát thân.
VOH