Kỹ năng tự vệ: khống chế người bị ngáo đá

Saturday, 10/15/2016, 10:40 AM GMT+7|  Kỹ năng tự vệ
(VOH) -  Để giúp các bạn biết cách xử lý trong trường hợp bị người ngáo đá đe dọa tấn công và khống chế người ngáo đá một cách an toàn, võ sư Lê Hoàng Mai hướng dẫn chi tiết cách xử lý ngay sau đây.
VOH Online