Xử lý tình huống khi bị bóp cổ đè xuống đất

thứ tư, 07/10/2015, 11:26|  Kỹ năng tự vệ
VOH