Xử lý tình huống khi bị bóp cổ từ đằng trước

thứ sáu, 18/09/2015, 10:24|  Kỹ năng tự vệ
Xử lý tình huống khi bị bóp cổ từ đằng trước
VOH