Kỹ năng lái ô tô số sàn

Thursday, 11/16/2017, 11:23 AM GMT+7|  Kỹ năng lái xe an toàn
(VOH) - Những thao tác cơ bản về cách lái xe số sàn và chuyển số trong quá trình tham gia giao thông.
youtube
Cách lái xe tiết kiệm xăng
03:31
 | Lái xe an toàn
Kĩ năng lái xe trong hẻm
02:51
 | Lái xe an toàn
Hướng dẫn thay gạt nước ô tô
01:54
 | Lái xe an toàn
Cách lái xe tiết kiệm xăng
03:31
 | Lái xe an toàn
Kĩ năng lái xe trong hẻm
02:51
 | Lái xe an toàn
Hướng dẫn thay gạt nước ô tô
01:54
 | Lái xe an toàn