Đêm thứ 1 của sự kiện Làn Sóng Xanh The Hit Show
Sunday, 10/15/2017, 11:43 AM GMT+7|  Làn sóng xanh 20 năm
(VOH) - Đây là hoạt động mở đầu Festival Làn Sóng Xanh 20 năm (1997-2017) của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM.