Làn Sóng Xanh 2015 - Tiết mục mở màn - LK: Radio (st:Hồ Hoài Anh), Radio buồn (st: Kỳ Phương), My everything (st: Tiên Tiên)

Tuesday, 12/22/2015, 9:24 AM GMT+7|  Làn sóng xanh
Làn Sóng Xanh 2015 - Tiết mục mở màn - LK: Radio (st:Hồ Hoài Anh), Radio buồn (st: Kỳ Phương), My everything (st: Tiên Tiên)
VOH