Làn Sóng Xanh 2015: Top 10 nhạc sĩ - Bài hát hiện tượng - Hòa âm phối khí - Say you do (Tiên Tiên) - Chưa bao giờ (Trung Quân Idol)

Tuesday, 12/22/2015, 2:27 PM GMT+7|  Làn sóng xanh
Làn Sóng Xanh 2015: Top 10 nhạc sĩ - Bài hát hiện tượng - Hòa âm phối khí - Say you do (Tiên Tiên) - Chưa bao giờ (Trung Quân Idol)