LỤM - DẾ CHOẮT | LÀN SÓNG XANH PARTY 2020

Monday, 11/30/2020, 3:30 PM GMT+7|  Làn sóng xanh
(VOH) - Quán quân Rap Việt - Dế Choắt đã khuấy động sân khấu Làn Sóng Xanh Party 2020 bằng bản hit Lụm trong sự hò reo của khán giả.
VOH