QUA KHUNG CỬA SỔ - CHILLIES | LÀN SÓNG XANH PARTY 2020

Monday, 11/30/2020, 4:12 PM GMT+7|  Làn sóng xanh
(VOH) - 'Không ai đúng, không ai sai. Không tiếng khóc trên mi ai. Không những thứ tha, van nài'. Vâng! Chillies đã trình diễn ca khúc Qua Khung Cửa Sổ tại Làn Sóng Xanh Party 2020.
VOH
Livestream: Bông Lúa Vàng - 4/2/2023
 | Bông lúa vàng
[Livestream] Thiếu máu do thiếu dinh dưỡng
 | Hỏi đáp sức khỏe
Công nghệ vị nhân sinh
31:44
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Livestream: Bông Lúa Vàng - 4/2/2023
 | Bông lúa vàng
[Livestream] Thiếu máu do thiếu dinh dưỡng
 | Hỏi đáp sức khỏe
Công nghệ vị nhân sinh
31:44
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Livestream: Bông Lúa Vàng - 28/1/2023
 | Bông lúa vàng
[Livestream] Năng lượng cho năm mới
 | Hỏi đáp sức khỏe
Người Sài Gòn xúng xính du xuân
02:17
 | Thời sự