QUA KHUNG CỬA SỔ - CHILLIES | LÀN SÓNG XANH PARTY 2020

Monday, 11/30/2020, 4:12 PM GMT+7|  Làn sóng xanh
(VOH) - 'Không ai đúng, không ai sai. Không tiếng khóc trên mi ai. Không những thứ tha, van nài'. Vâng! Chillies đã trình diễn ca khúc Qua Khung Cửa Sổ tại Làn Sóng Xanh Party 2020.
VOH