Chiến dịch tiêu dùng Xanh tại hệ thống Co.opmart: nhiều hoạt động và khuyến mãi hấp dẫn

chủ nhật, 17/06/2018, 01:16|  Muôn mặt kết nối
Nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá đã được hệ thống Co.opmart kích hoạt nhằm giúp cộng đồng, người tiêu dùng tiếp cận nhận diện sản phẩm xanh, sản phẩm của doanh nghiệp thực hiện tốt ATSV TP
VOH Online