Đại siêu thị Co.opXtra –10 năm mô hình hợp tác thành công trong phong trào Hợp tác xã

Monday, 5/22/2023, 9:05 PM GMT+7|  Muôn mặt kết nối
VOH - Tháng 5/2023 - dấu mốc 10 năm thành lập hệ thống đại siêu thị Co.opXtra - mô hình bán lẻ hiện đại được hình thành từ liên minh 2 Hợp tác xã hàng đầu của Saigon Co.op và NTUC FairPRice
VOH