Những mẩu chuyện về Bác: Bác không đồng ý - 13/11/2019

thứ tư, 13/11/2019, 04:47|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Vấn đề là phương pháp; Bác không đồng ý; Câu chuyện nhỏ và bài học lớn; Bác thăm nông dân chống hạn.
VOH