Những mẩu chuyện về Bác - Bữa cơm kháng chiến 14/10/2019

thứ hai, 14/10/2019, 10:45|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Bữa cơm kháng chiến; Gương mẫu tôn trọng luật lệ; Người Pháp, người Mỹ; Bác Hồ với trung thu độc lập đầu tiên;
VOH