Những mẩu chuyện về Bác: Chuyện ở hội trường Đại hội Đảng lần thứ 3 - 19/10/2019

thứ bảy, 19/10/2019, 10:29|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Chuyện ở hội trường Đại hội Đảng lần thứ 3; Bác Hồ trong lòng đồng bào Tây Bắc; Thế là ta đẹp chung
VOH