Những mẩu chuyện về Bác: Để Bác quạt - 18/11/2019

thứ hai, 18/11/2019, 11:22|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Để Bác quạt ; Các chú bộ đội cũng phải biết hát; Ăn no rồi hãy đến làm việc; Bác Hồ là thế đấy; Cây đào Nhật Tân
VOH