Những mẩu chuyện về Bác: Những lần gặp Bác - 16/10/2019

thứ bảy, 19/10/2019, 10:18|  Những mẩu chuyện về Bác
(VOH) - Những lần gặp Bác; Bác hồ ở Pác Bó; Quà bác tặng miền Nam; Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt
VOH