Hướng dẫn phòng dịch cho trẻ em - Bộ Y tế và UNICEF

thứ tư, 18/03/2020, 09:27|  Sức khỏe
Bộ Y tế kết hợp với UNICEF làm ra video tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19 cho các bạn nhỏ.
Bộ Y tế & UNICEF