Phân loại và Cách sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ em

thứ tư, 08/04/2020, 03:23|  Sức khỏe
Thuốc hạ sốt cho trẻ em có mấy dạng? Liều lượng như thế nào? Uống bao nhiêu lần mỗi ngày?
VOH