Tag:

Airbus A320

Giây phút máy bay Pakistan phát nổ
01:55
 | Thời sự
Giây phút máy bay Pakistan phát nổ
01:55
 | Thời sự