Tag:

đồng bào Khmer

Bà con đồng bào Khmer Thành phố Hồ Chí Minh vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2022
04:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lễ Sen dolta 2021 hiếu hạnh, nghĩa tình, an toàn trong mùa dịch Covid-19 của đồng Khmer
06:01
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Ok Om Bok: Lễ hội dân gian của đồng bào Khmer
06:44
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lớp Điêu khắc hoa văn Khmer
04:24
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer
02:36
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer giao tiếp khóa II năm 2018
05:16
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Ok Om Bok: Lễ hội cúng trăng của đồng bào Khmer
04:40
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Bà con đồng bào Khmer Thành phố Hồ Chí Minh vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây 2022
04:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lễ Sen dolta 2021 hiếu hạnh, nghĩa tình, an toàn trong mùa dịch Covid-19 của đồng Khmer
06:01
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Ok Om Bok: Lễ hội dân gian của đồng bào Khmer
06:44
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lớp Điêu khắc hoa văn Khmer
04:24
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer
02:36
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số