Tag:

hô hấp nhân tạo

Sơ cứu người đuối nước: sai có thể chết !
03:30
 | Kỹ năng thoát hiểm
Sơ cứu người đuối nước: sai có thể chết !
03:30
 | Kỹ năng thoát hiểm