Tag:

lễ Katê

Đồng bào Chăm đón mừng lễ Ka Tê 2021 an toàn, đầm ấm trong gia đình
04:08
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Katê: Lễ hội văn hóa lớn của người Chăm
11:34
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Đồng bào Chăm đón mừng lễ Ka Tê 2021 an toàn, đầm ấm trong gia đình
04:08
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Katê: Lễ hội văn hóa lớn của người Chăm
11:34
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số