Tag:

người Chăm

Tái hiện các nghi lễ cưới hỏi độc đáo của đồng bào Chăm
02:57
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Đồng bào Chăm Islam mừng tháng Ramadan an toàn mùa dịch
03:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghi thức cưới hỏi của người Chăm Nam Bộ
00:15:04
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lòng nhiệt huyết trẻ với nghề gốm truyền thống Bàu Trúc
04:21
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Katê: Lễ hội văn hóa lớn của người Chăm
11:34
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Khám phá làng Dệt Mỹ Nghiệp: Làng nghề truyền thống của người Chăm
06:10
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Thánh đường: Sang magik, những trung tâm sinh hoạt văn hóa của người Chăm
07:36
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Tái hiện các nghi lễ cưới hỏi độc đáo của đồng bào Chăm
02:57
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Đồng bào Chăm Islam mừng tháng Ramadan an toàn mùa dịch
03:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghi thức cưới hỏi của người Chăm Nam Bộ
00:15:04
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lòng nhiệt huyết trẻ với nghề gốm truyền thống Bàu Trúc
04:21
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Katê: Lễ hội văn hóa lớn của người Chăm
11:34
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số