Tag:

Ninh Thuận

Khám phá làng Dệt Mỹ Nghiệp: Làng nghề truyền thống của người Chăm
06:10
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Khám phá làng Dệt Mỹ Nghiệp: Làng nghề truyền thống của người Chăm
06:10
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số