Tag:

sáng tạo khởi nghiệp

6 năm phát triển tranh và hoa từ các loại vảy cá
05:09
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Nghiên cứu pin lithium ion dạng túi
04:12
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
ATM gạo di động, có thể điều khiển bằng chân
02:46
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo